Дружество Архитектурно наследство

II-ри НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА

II-ри НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА

II-ри НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ПО АРХИТЕКТУРА 2014 НА ТЕМА  

ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО    

За втора поредна година Дружество Архитектурно наследство към САБ организира конкурс специално за студенти по архитектура, избрали трудния път да се дипломират в сферата на опазването на културното наследство. Всички дипломанти, които са разработили проекти, свързани с консервацията, реставрацията и адаптацията на архитектурни паметници могат да кандидатстват.

Откриването на конкурса ще се състои на 6ти ноември от 18:00ч. в зала 1 Централен дом на архитекта.

За да заявите участието си в конкурса, изпратете до  20.10.2014
1. Трите имена на дипломирания архитект
2. ВУЗ
3. Научен ръководител
4. Тема на дипломната работа
5. Адрес, телефон и ел. адрес за обратна връзка
6. Брой табла (евентуално макет и ­ размери!)

арх. Явор Банков
или на ел. адрес: yavorbankov@abv.bg
тел. 0898 509 947

На 31 октомври или на 3 и 4 ноември 2014г. от 14:00 до 17:30ч. желаещите могат да внесат своите табла – от 2 до 4 броя, формат А1, (по въжможност вертикални на твърда подложка до 4мм) и версия на електронен носител. По желание макет и обяснителна записка.
Адрес:  САБ София, ул.Кракра 11 при арх.Явор Банков, стая 16

Критерии за оценяване:
1.Обстоен анализ на мястото/обекта – паметник на културата                                     20 точки

2.Опазване на сградата – паметник-реставриране на автентичния вид, материали, цветово решение                                                                                                                       15 точки

3.Ясна идея на проекта за реставрация и консервация на сградата и предназначението ѝ.
Прилагане на принципите на опазването:
Баланс на цялостното архитектурно решение на ново и старо, като новата част е подчинена и изявява старата                                                                                                                         35 точки

4.Рационален дизайн с мисъл за конструкция, умело използване на вътрешното и околното пространство, характерни и отличителни белези, качество и естетика                        15 точки

5.Иновативни идеи, подпомагащи създаването на по-добра среда за живот                15 точки

максимум 100 точки

Очакваме с нетърпение идеите на младите специалисти!

 

Вашият коментар