Дружество Архитектурно наследство

Участник в конкурса-изложба 2015 арх. Атанаска Николова с проект Археологически парк Порос

Участник в конкурса-изложба 2015 арх. Атанаска Николова с проект Археологически парк Порос

Представяме ви дипломният проект на арх. Атанаска Николова, дипломант от ВСУ „Черноризец Храбър“. Нейната проектна разработка е на тема Археологически парк Порос

T1 ORAZMERENO T2 ORAZMERENO T3 ORAZMERENO