Дружество Архитектурно наследство

Участник в конкурса-изложба 2015 – арх. Данаил Момчилов с проект Изоставените селища на България. Модели на резаселване

Участник в конкурса-изложба 2015 – арх. Данаил Момчилов с проект Изоставените селища на България. Модели на резаселване

Представяме ви дипломният проект на арх. Данаил Момчилов, дипломант от УАСГ. Неговата проектна разработка е на тема Изоставените селища на България. Модели на резаселване.

ТАБЛО 01 ТАБЛО 02 ТАБЛО 03 ТАБЛО 04