Дружество Архитектурно наследство

Сформиране на Експертен съвет на Форум Културно Наследство

Сформиране на Експертен съвет на Форум Културно Наследство

Уважаеми колеги,

Както знаете дружество архитектурно наследство /ДАН/ е съосновател на форум културно наследство/ФКН/ . Съгласно заявената от нас декларация сме предложили диалог на Държавата , като съществува хипотеза тя да се обърне към нас за експертното ни становище. В тази  връзка сме в процес на  сформиране на Експертен съвет на ФКН, който все още не е попълнен. За сега има предложение за арх.Г.Семова-Колева и арх.В.Едрева.