Дружество Архитектурно наследство

19-ти летен университет на АСЕФ на тема „Устойчиво развитие в градовете с културно наследство’’

19-ти летен университет на АСЕФ на тема „Устойчиво развитие в градовете с културно наследство’’

04 /06 /2015

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

ИЗХ. № 143

София, 29.05.2015

По предложение на МВнР от тази година директорът на Държавния културен институт е определен да представлява България в Борда на директорите на Фондация Азия-Европа/АСЕФ/ – единствената постоянно действаща структура на форума «Азия-Европа»АСЕМ.

АСЕФ е създадена през 1997 г., по инициатива на Франция и Сингапур, с цел да способства за взаимното опознаване и насърчаване на сътрудничеството между Азия и Европа. Фондацията е регистрирана като организация с идеална цел в Сингапур и се финансира от вноските на страните-членки, които се обявяват всяка година на пленарните заседания.

През последните години АСЕФ все повече се насочва към изпълнението на прагматични проекти на сътрудничество между Азия и Европа с бързи практически резултати и решения в сфери като дистанционного обучение/образование, развитие на контактите между учебните заведения, взаимодействието между младите хора и медиите, справянето с бедствия и аварии, ефективното използване на енергийните ресурси, регионално благоустройство, ефективни и ефикасни бизнес-модели и устойчиво развитие.

В духа на горното и в изпълнението на задълженията ми като член на борда на директорите, предоставям на Вашето внимание изпратената от Фондацията покана за участие на студенти и млади професионалисти от България в 19-ти летен университет на АСЕФ на тема „Устойчиво развитие в градовете с културно наследство’’, който ще се проведе от 9-21 август 2015 г., в град Пун, Индия. Той се организира от Фондация Азия-Европа (АСЕФ) в партньорство с министерство на външните работи на Индия. Индийския национален тръст за изкуство и културно наследство (ПМТАСН) и Symbiosis International University. Разходите за транспорт, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Срокът за подаване на документи е 30 юни 2015 г.

Кандидатстването става on-line на страницата на АСЕФ http://asef.org/proiects/themes/ediication/2876-AU 19

София 1113, ул. „Александър Жендов“ 2, тел. +359 (2) 807 64 30. факс +359 (2) 971 12 81 e-mail: culturai.institute@mfa.bg