Дружество Архитектурно наследство

Покана за дискусия

Покана за дискусия

Покана за дискусия

Уважаеми колеги,

Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ, любезно ви кани на дискусия – Проблеми при опазването на недвижимото културно наследство и проектите по оперативните програми.

19-ти ноември 2014г. сряда, от 17:00ч. в зала 2 на Централния дом на архитекта,
София, ул.Кракра 11

Примери, за които ще се говори: Цари мали град, Перпера, Яйлата,  Небет тепе и други.

На вниманието ви са и дипломните проекти от втория национален конкурс-изложба 2014г. на тема- Опазване на недвижимото културно наследство.

Очакваме ви!
За контакти – арх.Явор Банков, секретар на Дружество Архитектурно наследство, 0898 509 947

Вашият коментар