Дружество Архитектурно наследство

Проучване и документиране на сградата на Минералната баня в с. Ягода.

Проучване и документиране на сградата на Минералната баня в с. Ягода.

автор: Арх. Иван Колев

<<Прочетете пълната статия тук>>

Банята в село Ягода е построена през 1927 г., когато за селото се предвижда значително разширение, както на териториалните му граници, така и на значението му като курорт с минерални извори. Предвиждало се то да стане и административен център на община. Развитието на съседните територии и обособяване на други центрове на влияние в региона, обаче оставят на с. Ягода възможност за неговото развитие като по-малък курорт.

(фиг 3 и 4)

<<Прочетете пълната статия тук>>

Сградата на банята е симетрична в план и фасада, като тази симeтрия е подчертана в прилежащата и среда. Централно разположена в оста на симетрията и започва главната паркова алея, която води до читалището и центъра на селото. Паркът и банята са изградени в един и същи период. В момента на тяхното изграждане, те са се намирали извън регулация и няма съхранени кадастрални данни за тяхната първоначална композиция, но с изследванията на съществуващите кадастрални данни и фото-документация може да се счита, че композицията на парка не е била променена. Днес паркът е отделен в урегулиран поземлен имот. В неговите граници се намират и водоизточниците за банята.

На север от сградата на банята по-късно е оформен открит плаж. Плажът се състои от два открити басейна, широко затревено поле за разполагане на посетителите и няколко едноетажни постройки – къпални, съблекални и офис сграда на обслужващите плажа. Постройките са в духа на модернизма, с изчистени фасади. За имота съществуват проектни предложения за изграждане на серия от обществени сгради на северна и западна имотни граници. Предложенията са за едноетажни и двуетажни постройки, които не биха били в конфликт със сградата на банята и нейната автентична среда и функция.

(фиг 5 и 6)


Повече за този и други проекти и публикации може да научите на сайта на арх. Иван Колев – http://blackandwhitecity.net/

Вашият коментар