Дружество Архитектурно наследство

Напусна ни арх. Емма Москова.

Напусна ни арх. Емма Москова.

 

IN MEMORY OF

Напусна ни арх. Емма МОСКОВА

САБ – ДРУЖЕСТВО „АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“
с прискърбие съобщава, че на 27.04.2017 год. си отиде от този свят един професионалист, името на който се свързва неразривно с дейността „Опазване на недвижимото културно наследство на България“ и с Националния институт за паметниците на културата (НИПК), с консервацията и реставрацията на археологическите паметници в Плиска и Преслав, Свещари, Сборяново, Александрово и много други, с националната архитектура и култура. Професионалният път на арх. Емма Москова преминава основно в НИПК, като в годините 1997 – 2001г. застава начело на Министерството на културата и е единственият архитект министър на културата в нашата история.

Арх. Емма Москова освен високия си интелект, професионализъм, организаторски качества, притежаваше рядката способност да открива във всеки неговите най-добри качества и да го провокира да ги разкрива в полза на дейността по съхраняване на българското архитектурно наследство. Тя беше в ръководните органи в годините, в които НИПК и дейността бяха във възход, за съжаление и в годините, в които тази дейност беше оставена без необходимото финансиране и беше редуцирана до административен орган без необходимото обезпечаване и капацитет.

Всички ние, които имахме възможността да работим заедно с арх. Москова и да се учим от нейния професионализъм, интелект, работохолизъм и всеотдайност, ще запазим жив спомена за колегата и приятеля.

Почивайте в мир, арх. Москова. Вечна памет.

От Дружествения съвет

Вашият коментар