Дружество Архитектурно наследство

ЕДИН ПОРОЧЕН КОНКУРС

ЕДИН ПОРОЧЕН КОНКУРС

Ръководна длъжност в Института за културното наследство. Жури, което търси архитект – за главен експерт, но от самото начало опорочава конкурса с изискванията си за завършено образование – бакалавър!
Отваря се ново работно място за архитект и то в кризата, която ни гони вече трета година, 11 кандидати за поста, които трябва да представят документи за придобита образователно-квалификационна степен и документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – минимум 3 години. Дори за участие в търг като консултант от един архитект се изискват повече документи и референции. А за да бъдете вписани в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство, списъкът с договори и доказателства за умения е безкраен.
Първото нарушение в този така наречен конкурс е, че не е посочена изискваща се професионална компетентност за специализирана дейност като опазването в дирекция „Експертно методическа дейност“.  Архитектурата е  регулирана професия, като медицината и правото и е с особена важност и отговорност за човечеството, поради което е само с магистърска степен.
Един от членовете на комисията в първата фаза писмения изпит – арх. Попов, директор на „Експертно методическа дейност“, е заменен във ІІ фаза на устния изпит с друг подбран изпитващ. Процедурата се нарушава и с факта, че  Директорът на НИНКН също е в изпитната комисия, а при условие, че е орган по назначаването на конкурса, той няма право да участва в нея.
За най-тежкото нарушение, един от кандидатите вече е направил възражиние, за каквото призоваваме  да внесат всички явили се за поста. Избраникът за „Главен експерт“, отдел „Западна България“, дирекция „Експертна и методическа дейност“ в НИНКН притежава бакалавърска степен „начална педагогика“ ! Двама от членовете на журито са се подписали с особено мнение, но тяхното неодобрение не е достатъчно. За да има резултати, възможно по-голям брой кандидати трябва да възразят.
На кои от изискванията избраният за длъжността отговаря? Един учител има тригодишен стаж в сферата на опазването на културното наследство? Или  щом си завършил начална педагогика, автоматично си способен да практикуваш  научноизследователска дейност и  да променяш статута на  исторически недвижими културни ценности?
Кой отново се опитва да ни залъгва и да ръководи дистанционно бъдещето на нашето наследство, на нашата история? Архитекти на конци, това ли сме ние?
Дружество „Архитектурно наследство“
Къде и как да възразите – пишете ни в блога или на  bg.herritage@gmail.com

4 thoughts on “ЕДИН ПОРОЧЕН КОНКУРС

 1. Деси Каменова

  Не знам дали сме „архитекти на конци“, но знам, че много отдавна в България кадърните хора биват ИЗБЛЪСКВАНИ от „по-оправни“, а останалите не че не знаят, но…“си траят“! И все някой се чуди защо България е все на опашката…
  Вие как мислите?…Или още се чудите?

  Поздрави от Виена,
  арх.Д.Каменова

 2. tony

  Никъде – в Закона или в Устройствения правилник на Института не пише, че в него трябва да работят само архитекти.
  Работното място не е ново, то е съществувало дълго време в разписанието на длъжностите в Института и е било незаето. Право на органа по назначаване е да прецени какъв специалист ще го заеме. А че не е необходимо на това място да бъде точно архитект е видно и от многото архитекти, който работят в Института по трудови договори. Ако беше толкова важно точно това място да е за архитект, предишните ръководства щяха да обявят конкурс и някой „онеправдан“ архитект да го заеме. Факт е и че в Института има достатъчно свободни позиции в специализираните дирекции!!!!!

  Всякакви писания могат да бъдат писани навсякъде.

  В конкурса, за да се гарантира неговата законосъобразност от самото начало участва юристът на Института. Нейно задължение е да следи за неговото законосъобразно протичане. Заменен е член на комисията по негова молба и то точно със служителя, който изначално трябваше да вземе участие в нея, ако юристката си беше свършила работата. Последващото й особено мнение – едва след като от резултатите е станало ясно кой е кандидатът с най-добър резултат, навява на сериозни съмнения за нейната безпристрастност, или по-точно за нейната пристрастност към някой конкретен кандидат. В същото време тя е подписала декларация за липса на конфликт на интереси във връзка с конкурса…

  Доколкото си спомням за длъжността на се изискваше 3-годишен опит в опазването на културното наследство, а 3-годишен опит в държавната администрация…

  Начинът за обжалване на назначението е един – през съда… Всякакви други възражения са без значение.

  🙂

  1. anna

   Нека да направим нещо в полза на опазването на паметниците, а не в полза на тоз и оня! Работата с наследството е тежка и отговорна. Изисква познания, обща култура, невероятно търпение и отдаденост.Не мога да си представя, че на каквато и да било ръководна длъжност свързана с опазване на културно ни наследство може да застане човек без нужния опит. В това „минно“ поле трябва да бъдеш изключително подготвен за да ОПАЗВАШ(защото ако не опазваш то това означава само и единствено че съсипваш).
   Очевидно е, че в изискванията за участие летвата е поставена ниско-бакалавър с 3-годищен опит в държавната администрация. Точно тук е порочността на конкурса според мен.От всякъде личи формалният подход към решаването на проблем, който стои отдавна(ако предният коментар се основава на достоверен източник). Изглежда така сякаш на едно място трябва да дойде един човек, като от контекста се изключва най-важното-става дума за ръководна дейност свързана с опазване на паметниците. Ако вземем предвид този контекст обаче някак си нещата изгубват смисъл. Като общество нямаме полза от подобни мероприятия.

Вашият коментар