Дружество Архитектурно наследство

Изложбата на IV-ти национален конкурс за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство гостува на УАСГ.

Изложбата на IV-ти национален конкурс за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство гостува на УАСГ.

Здравейте, приятели, изложбата на дипломните работи от IV-ти национален конкурс на Дружество „Архитектурно наследство“ е вече открита. Изложбата ще имате възможност да разгледате от 25.04.2017г. до 03.05.2017г. на втория етаж във фоайето на новата сграда на УАСГ. Откриването на изложбата отбелязахме с презентации на четирима от участниците в конкурса, които представиха своите дипломни разработки. Видяхме четири много различни проекта, които провокираха много въпроси сред гостите на събитието. Специални благодарности на УАСГ за оказаното съдействие и предоставеното пространство – „дневната“ на УАСГ е пореден пример за съвременно мислене в областта на образованието. Надяваме се това пространство да остане и след честването на 75-годишнината на университета. Адмирации и за активното студентско ядро, което упорито продължава да изкарва обучението извън лекционните зали.

 

Вашият коментар