Дружество Архитектурно наследство

Презентация на проектите на победителите в IV-ти национален конкурс на Дружество „архитектурно наследство“ за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство.

Презентация на проектите на победителите в IV-ти национален конкурс на Дружество „архитектурно наследство“ за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство.

Здравейте , приятели на архитектурното наследство, от 06 до 15 март изложбата за дипломни работи в сферата на опазването на архитектурното наследство ще гостува в Дома на архитекта (София, ул.“Кракра“ 11, втори етаж). На 09 март ще имате възможност да се запознаете по-подробно с проектите на нашите победители. Арх. Антонина Тритакова (1-ва награда в категория „студентски проект) ще презентира своя проект на тема “Карон Лимен“ – Регионален археологически комплекс“, нос Шабла. , а арх. Християн Александров (1-ва награда в категория „магистърски програми“) ще презентира своя проект на тема „План за опазване на НААР „Дурострум – Дръстър – Силистра“ и урпанизиране на средата му“, гр. Силистра. Събитието ще започне от 18:00 часа, като ще започнем с презентация на организаторите на конкурса, които ще разкажат повече за идеята на конкурса, придизвикателствата които срещат и плановете им за следващата година.

арх. Антонина Тритакова 

арх. Християн Александров

Вашият коментар