Дружество Архитектурно наследство

ДЕКЛАРАЦИЯ НА САБ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НАКУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА НА САБ Съюзът на архитектите в България, в качеството си на сдружение, обединяващо професионалисти от всички сфери на дейност и проявление на архитектурната професия, изразява своята загриженост във връзка с изострените…