Дружество Архитектурно наследство

Йерусалим изчезналите храмове – Храмът на Соломон и Божи Гроб

ЙЕРУСАЛИМИЗЧЕЗНАЛИТЕ  ХРАМОВЕ –Храмът на Соломон и Божи ГробДревният Йерусалим Едни от първите сведения за Йерусалим са от XIV в. Пр. Хр. В древното египетско селище Тел ел – Амарна е запазена кореспонденцията между египетския фараон и неговите управители на външни провинции. Много от писмата са на някой си Абди –…