Дружество Архитектурно наследство

Културните маршрути в историческия град – автореферат

На тази връзка може да прочетете дисертационния труд на д-р арх. Доника Атанасова Георгиева, УАСГ. Темата е „Културните маршрути в историческия град“. „Обект на изследване са културните маршрути в историческия град – новвид културно наследство в обхвата на селището и елемент от културнияму потенциал.Предмет на изследване са същността, структурата, съдържанието,видовете,…

Колю Фичето „оживя“ в Дряново

Колю Фичето „оживя“ в Дряново

снимка: Дестинация Дряново Графитът с фигурата на Колю Фичето е разположен на 30-метровата подпорна стена в близост до историческия мост на Майстора. Той е дело на младежи от неправителствената организация „МОГА” и студио „140 идеи” . „Целта на целия този труд бе не само да създадем една уникална туристическа забележителност, но и…