Дружество Архитектурно наследство

Събрание на дружество „Архитектурно наследство” 23 Януари 2013

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВО „АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО” ПРИ САБ Уважаеми колеги, На основание Устава на САБ свиквам организационно събрание  на дружество „Архитектурно наследство” при САБ от 17:00 часа на 23 януари 2013 г в зала 2 на Централния дом на архитекта в София при следния ДНЕВЕН РЕД Приемане на отчет за…