Дружество Архитектурно наследство

Декларация

Сформиране на Експертен съвет на Форум Културно Наследство

Уважаеми колеги, Както знаете дружество архитектурно наследство /ДАН/ е съосновател на форум културно наследство/ФКН/ . Съгласно заявената от нас декларация сме предложили диалог на Държавата , като съществува хипотеза тя да се обърне към нас за експертното ни становище. В тази  връзка сме в процес на  сформиране на Експертен съвет на…

ДЕКЛАРАЦИЯ НА САБ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НАКУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА НА САБ Съюзът на архитектите в България, в качеството си на сдружение, обединяващо професионалисти от всички сфери на дейност и проявление на архитектурната професия, изразява своята загриженост във връзка с изострените…