Дружество Архитектурно наследство

Uncategorized

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Георги Соколов с проект Център за аудио-визуална култура Трамвайно депо „Клокотница“

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Георги Соколов с проект Център за аудио-визуална култура Трамвайно депо „Клокотница“

Представяме ви дипломния проект на арх. Георги Соколов от УАСГ. Неговата проектна разработка е на тема Център за аудио-визуална култура Трамвайно депо „Клокотница“

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Кристина Иванова с проект Ревитализация на комплекс „Захарна фабрика “ – жилищна зона

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Кристина Иванова с проект Ревитализация на комплекс „Захарна фабрика “ – жилищна зона

Представяме ви дипломния проект на арх. Кристина Здравкова Иванова от УАСГ. Нейната проектна разработка е на тема Ревитализация на комплекс „Захарна фабрика “ – жилищна зона

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Стефана Иванова с проект Авиационен учебен център – летище Божурище

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Стефана Иванова с проект Авиационен учебен център – летище Божурище

Представяме ви дипломния проект на арх. Стефана Здравкова Иванова от УАСГ. Нейната проектна разработка е на тема Има ли пилот в самолета? Авиационен учебен център – летище Божурище

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Красимира Хаджиева с проект Платформа за култура – бифшите „Царски конюшни“

Представяме ви дипломния проект на арх. Красимира Каменова Хаджиева от НБУ. Нейната проектна разработка е на тема Платформа за култура – бифшите „Царски конюшни“

Участник в конкурса-изложба 2014 – ланд.арх.Даниела Стайкова с проект Паметници на градинското и парково изкуство на територията на град София

Участник в конкурса-изложба 2014 – ланд.арх.Даниела Стайкова с проект Паметници на градинското и парково изкуство на територията на град София

Представяме ви дипломния проект на ланд.арх.Даниела Стайкова от Лесотехнически университет. Нейната проектна разработка е на тема „Паметници на градинското и парково изкуство на територията на град София /Историческа ретроспекция, сегашно състояние и перспективи за тяхното развитие”

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Пламена Георгиева с проект Rome Motorino Check-Point

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Пламена Георгиева с проект Rome Motorino Check-Point

Представяме ви дипломния проект на арх. Пламена Георгиева от УАСГ. Нейната проектна разработка е на тема Rome Motorino Check-Point / Комуникационен център за наемане на велосипеди и мотопеди в гр.Рим

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Петър Петров Софийска Света Гора. Ревитализация на манастир св.Мария Магдалина

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Петър Петров Софийска Света Гора. Ревитализация на манастир св.Мария Магдалина

Представяме ви дипломния проект на арх. Петър Йорданов Петров от УАСГ. Неговата проектна разработка е „Софийска Света Гора. Ревитализация на манастир св.Мария Магдалина“

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Веселина Колева Средновековна кула- крепост Букелон

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Веселина Колева Средновековна кула- крепост Букелон

Представяме ви дипломния проект на арх. Веселина Колева Колева от УАСГ. Нейната проектна разработка е „Средновековна кула-крепост Букелон“, в с.Маточина

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Кристиян Йорданов Център за развитие на изкуствата на комплекс “трамвайно депо”

Участник в конкурса-изложба 2014 – арх. Кристиян Йорданов Център за развитие на изкуствата на комплекс “трамвайно депо”

Представяме ви дипломния проект на арх. Кристиян Александров Йорданов от ВСУ “Любен Каравелов”. Неговата работа е Център за развитие на изкуствата” на комплекс “трамвайно депо”- проект за реставрация, консервация и адаптация.